M25 Hoofddorp

Jongerengroep (13-18 jaar)

M25 is de afkorting van Mattheüs, hoofdstuk 25; dit hoofdstuk noemen we ook wel ‘de zeven werken van barmhartigheid’. M25-groepen zetten zich in voor mensen in nood vanuit de katholieke/christelijke inspiratie.

M25 Hoofddorp is een jongerengroep van 13 tot 18 jaar als onderdeel van de Joannes de Doper parochie. De jongeren zetten zich in voor diverse goede doelen en organiseren diverse keren per jaar gezellige bijeenkomsten om zo iets te kunnen betekenen voor anderen in de samenleving.


Waar staan we voor?De 7 werken van barmhartigheid zijn:

1. De hongerigen spijzen

2. De dorstigen laven

3. De naakten kleden

4. De vreemdelingen herbergen

5. De zieken bezoeken

6. De gevangenen bezoeken

7. De doden begraven