Online tienerdag – Create Zaterdag 13 juni – 10.00 uur – Kathedraal-TV

Dé tiener­dag; het wordt steeds meer een begrip. Een dag om te beseffen ik ben niet alleen in het geloof. Dit jaar kunnen we niet fysiek bij elkaar komen in grote getale, daarom krijgt de dag iets anders vorm. Vanuit je eigen woon­plaats kun je op zater­dag 13 juni met je eigen tiener­groep meedoen aan de tiener­dag 2020 met het thema ‘Create’!

Tiener­groepcompetitie

Op zater­dag 13 juni strijd je met jouw tiener­groep mee voor de titel ‘Ori­gi­neelste en crea­tiefste tiener­groep 2020′. Vanuit het hoofd­kantoor in Haar­lem krijg je opdrachten toe­ge­stuurd. Aan jou en jouw groepsgenoten de uit­daging om zo crea­tief, ludiek en ori­gi­neel moge­lijke foto’s en filmpjes te maken. Hiermee verdien je punten en met kennnis­vra­gen kun je deze punten ver­dub­belen. Dus ieder van jullie is nodig om zoveel moge­lijke punten voor jouw groep binnen te halen.

Uite­raard zijn alle opdrachten coronaproof! De opdrachten zijn vanuit huis te maken, de groep hoeft niet bij elkaar te komen. Mag wel met anderhalve meter afstand. Dat is aan de groep zelf om keuzes in te maken.

Create

De schep­ping, de mens als kroon op de schep­ping, de mens als even­beeld van de Schepper. Wie heeft jou gemaakt? Wie heeft jou jouw sproetjes gegeven, jouw eigen­wijs­heid, jouw spontani­teit? Jouw Schepper heeft jouw unieke combinatie van wie jij bent zorg­vul­dig samen­ge­steld. Wat zegt een beeld over zijn kunste­naar of een muziek­stuk over zijn componist? Wat zegt de mens over zijn Schepper?

En hoe zit het eigen­lijk met jouw creativi­teit en gave om te scheppen?

Pro­gram­ma

10.00 uur:Ge­za­men­lijke ope­ning via een live­stream vanuit de Bavo met een catechese en uitleg van de eerste opdracht.
12.30 uur:Update via de live­stream met beel­den van de eerste ingestuurde filmpjes en foto’s
15.30 uur:Terug­blik en bekendma­king win­naar via de live­stream

Tussen 10.30 en 15.00 uur hebben jullie de tijd om de opdrachten te maken. Je hebt steeds vijf opdrachten open staan waar je uit kunt kiezen. Je hoeft niet de gehele tijd bezig te zijn met de opdrachten. Minimale speel­tijd is anderhalf uur.

Aanmel­den

Meld je als tiener­groep aan door de naam van je tiener­groep en van de coördinator te mailen naar tiener­dag2020@gmail.com

Heb je geen tiener­groep, maar zou je wel mee willen doen: stuur ook een mail en dan voegen we jullie samen tot een groep. Tieners mogen ook zelf een team sa­men­stel­len!