#RedWednesday®

#RedWednesday

Sta op voor de vrijheid om te geloven!

Godsdienstvrijheid,  het moet een van de grondrechten zijn van elk mens, maar is dat zo? Hoeveel mensen ondervinden wereldwijd dagelijks problemen, omdat zij een ander geloof belijden dan de officiële ‘staatsgodsdienst’? Hoeveel mensen hebben vanwege hun geloof moeten vluchten?  En als iemand vertelt dat de meest vervolgde groep gelovigen ter wereld christenen zijn, krijgt hij verbaasde reacties. 

“Godsdienstvrijheid is een mensenrecht”, zegt Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood. “Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd in werk of huisvesting, of bedreigd  met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof.”  Gezien bovenstaande valt hier anno nu nog veel aan te verbeteren en daarom doet hij namens zijn organisatie een oproep aan iedereen die het belang van godsdienstvrijheid onderschrijft: sta op voor die deze zo belangrijke, basale, geestelijke waarde en doe op 25 november aanstaande mee met RedWednesday,  de speciale actiedag die daarvoor in het leven werd geroepen. 

Op RedWednesday, de naam zegt het al, draait alles om de kleur ROOD. Voel je je betrokken, laat dat dan zien door het dragen van iets roods, zoals bijvoorbeeld een speciale Redwednesday-button. RedWednesday is ook een dag van de kerken, waarvan er een flink aantal, als teken dat zij de actie ondersteunen, in vlammend rood worden gezet.  Onze kerk doet dit jaar voor het eerst mee en zich laat op zich op 25 november ook in het rood zien en we zullen de hele dag aandacht vragen voor dit belangrijke onderwerp. Doe mee en deel op social media onze berichten en het filmpje dat we op deze dag publiceren.

In 2019 was er een RedWednesday, die wereldwijd zo’n 335 miljoen mensen deed beseffen dat in tal van landen de keuze van een eigen religie aan banden wordt gelegd. Dit jaar wordt er aandacht gevraagd voor de vele beperkingen van geloofsvrijheid die minderheden lijdzaam moeten ondergaan.  Met ‘rood’ geef je een signaal af!

Meer informatie op : https://kerkinnood.nl/redwednesday2020/