Stille Omgang

Stille Omgang

Jongerenprogramma

Waarom een speciaal programma voor jongeren? Een kans voor ontmoeting met andere jongeren en met Christus. In 1345 vond er een wonder plaats in Amsterdam. Vanaf het begin heeft dit wonder een bijzondere rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. God is bezig met Amsterdam, de mensen die er wonen en de mensen die er op bezoek komen. God is bezig met jou!

Duizenden mensen gingen je voor in het wandelen van de stille tocht die is ontstaan naar aanleiding van de bijzondere gebeurtenis. Wil jij hier een onderdeel van zijn? Neem deel aan het jongerenprogramma van de Stille Omgang, een programma voorafgaand aan het lopen van de omgang door de hoofdstad van Nederland.

MEER INFO www.sojongeren.nl  Facebook www.facebook.com/StilleOmgang. Twitter, Facebook en Instagram via: #SO2020

Vragen?: info@stille-omgang.nl.

Aanmelding wordt gewaardeerd, maar niet noodzakelijk. Aanmelden voor 2020 gaat via aanmelding@stille-omgang.nl

Het thema voor 2020 is “Luisteren”. Kunnen we nog wel echt luisteren? Naar verhalen van elkaar. Kunnen we luisteren zonder onze eigen mening te geven? Zonder een ander te willen adviseren? Als we echt luisteren, wordt de ander gehoord. Wordt de ander gesterkt en gewaardeerd. Luisteren, naar elkaar en luisteren naar God. Laat het verhaal van de Ander bij jou binnen komen.

Op zaterdag 21 maart 2020 vindt in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam het Stille Omgang Jongerenprogramma plaats. Een uniek evenement in Nederland! Hieronder het programma, de Heilige Mis is onder leiding van Mgr. Punt, zijn laatste jongerenviering als Bisschop van Haarlem-Amsterdam. Mgr. Punt heeft een grote rol gespeeld in het succes van de Jongerenvieringen van de Stille Omgang en wij zijn dan ook reuze trots dat hij ook in dit lustrumjaar weer voor de jongeren kiest!

19.00: deuren open

19.30: Opening met uitleg over Stille Omgang en verdieping van het thema “Luisteren”.

20.15: Heilige Mis o.l.v. Mgr Punt

21.15: Uitleg en start van de Break-Out sessies, met een muziek workshop, aanbidding van het Heilige Sacrament, een workshop met San’t Egidio en nog veel meer.

22.30: Gezamenlijke aanbidding

22:45: Uitleg over het lopen van de Stille Omgang en de route

23.00: Start lopen van DE STILLE OMGANG

VANAF 00:00 uur: aan het einde van de Stille Omgang, zijn alle deelnemers welkom in de Lutherse kerk aan het Spui. Er is daar koffie, Thee en broodjes en je kan er ook de andere deelnemers ontmoeten. Dit is misschien wel het mooiste einde dat je kan bedenken. Jong en oud die allemaal een mooi verhaal hebben te vertellen en waar we met aandacht voor elkaar naar kunnen LUISTEREN!