Viering stichting van SVD door de H. Arnold Janssen

Viering Stichting SVD door Arnold Janssen

Op 8 september vieren we dat de Heilige Arnold Janssen het Gezelschap van het Goddelijke Woord (SVD – Societas Verbi Divini)) stichtte door het missiehuis in Steyl te openen. We vieren dat samen in een speciale viering op zondag 13 september om 10:00 uur. Vanwege de grote belangstelling is het verplicht online te reserveren via onze website of via het secretariaat.

Arnold Janssen

Arnold Janssen werd op 5 november1837 geboren te Goch aan de Rijn als zoon van een gewone transportondernemer. Hij werd priester in het bisdom Münster. Hij was gegrepen door het ideaal van de missie. In deze lijkt hij op zijn Franse tijdgenote Theresia van Lisieux: hoewel zij hun eigen land nooit verlaten hebben, leefde hun hart in verre landen overzee. Daar lag dan ook precies de roeping van Pater Arnold Janssen. In 1875 richtte hij in het Limburgse plaatsje Steyl een missiehuis op dat ten doel had religieuzen te vormen voor de missie: de Sociëteit van het Goddelijk Woord (afgekort: SVD), meestal eenvoudig aangeduid met Missionarissen van Steyl. Vier jaar later vertrokken de eerste twee missionarissen naar China.

Naast deze mannencongregatie richtte hij ook twee vrouwencongregaties op: in 1889, met de hulp van Josepha Stenmanns († 1903; feest 20 mei), de Dienaressen van de Heilige Geest voor actief missiewerk en in 1896, geholpen door Maria Stollenwerk († 1900; feest 3 februari) een gelijknamige congregatie van eeuwigdurende aanbidding ter ondersteuning van het missiewerk. In de loop van die jaren gingen er mannen en vrouwen naar Argentinië, Togo, Brazilië, Nieuw-Guinea, Chili en Noord-Amerika. Hoewel hij zelf nooit één van die landen met eigen ogen heeft gezien, probeerde hij er door studie zo’n goed mogelijk beeld van te krijgen; met des te meer energie kon hij zo zijn studenten voor hun toekomstige werk toerusten en enthousiast maken zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Bij zijn dood waren er ruim 5000 Missionarissen van Steyl over de wereld verspreid aan het werk. Zij hebben daar mede het geloof uitgezaaid, dat nu is opgebloeid in talloze plaatselijke kerken. Op wereldmissiedag 1975, honderd jaar na de opening van het eerste missiehuis in Steyl, werd Pater Janssen door Paus Paulus VI († 1978) officieel zalig verklaard. In 2003 werd hij door Paus Johannes Paulus II heilig verklaard.

Tekst op devotieprentje

Op 5 november 1837 te Goch geboren. Na zijn priesterwijding in 1861 te Münster zette hij zich uit alle kracht in voor de missionaire taak van de Kerk. Stichtte in 1875 de Congregatie van het Goddelijk Woord voor pater- en broedermissionarissen; en twee congregaties voor dienaressen van de Heilige Geest: in 1889 voor de missiezusters en in 1896 voor slot- en aanbiddingzusters. Hij stierf op 15 januari 1909 te Steyl.

Tekst: www.heiligen.net meer informatie over SVD op de website van SVD
Livestream viering 13 september te zien via ons YouTube kanaal