www.m25hoofddorp.nl

Jongerenpelgrimage naar Echternach Inschrijving geopend

Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaat in het Pinkster­week­end van vrij­dag 29 mei t/m maan­dag 1 juni 2020 op pelgrimage naar Echternach, op de grens van Lu­xem­burg en Duits­land. Speciaal jon­ge­ren­groepen wor­den uit­ge­no­digd mee te lopen in de voetsporen van de Heilige Wil­li­brord. H. Wil­li­brord Mis­schien heb je wel eens de ver­ha­len gehoord over reizen naar Assisi, Panama, Rome en noem maar op….

Read More

Jongerenbedevaart naar Rome afgelast

De jon­ge­ren­bede­vaart naar Rome, die gepland stond voor 26 april tot en met 2 mei, wordt geannuleerd. De organi­sa­tie heeft dit besloten met het oog op de toe­ne­mende versprei­ding van het corona­vi­rus in Noord-Italië alsook in Rome. Gerrie Conen, project­lei­der van JongKatho­liek en lid van het or­ga­ni­se­rende kern­team: ‘Het is een moei­lijke beslis­sing maar als we de risico’s tegen elkaar afwegen…

Read More

Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart naar Rome

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert Jongkatholiek in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De hulpbisschoppen mgr. Woorts en…

Read More