www.m25hoofddorp.nl

WJD@Home Ameland

Jongerenweekend in aanloop naar Wereldjongerendagen 2023 Om alvast de smaak te pakken krijgen voor de WJD in Lissabon or­ga­ni­seert Jong Katho­liek van 27-29 januari 2023 WJD@Home. Een ‘mini-Wereld­jon­ge­ren­da­gen’ op Ameland, voor jon­ge­ren van 15-30 jaar. WJD@Home, inmiddels een beproefd concept en een event met een geves­tigde naam binnen het lan­de­lijke Katho­lie­ke jon­ge­ren­werk, biedt aan jon­ge­ren een mooie set­ting om…

Read More

WJD-kruis tour naar Hoofddorp

WJD kruis in Hoofddorp

Het ‘WJD-kruis’ trekt van 14 oktober tot 6 november door heel Nederland. Dit is ter voorbereiding op de Wereldjongerendagen (WJD) die in augustus 2023 in Lissabon, Portugal, plaatsvinden.  Op vrijdag 21 oktober zal het kruis in de ochtend bij de Joannes de Doper ontvangen worden. Na een warm welkom en de lofprijzing met muziek ben je ook van harte welkom…

Read More

Tienerkampweekend BreakThrough

Weekend 25-27 februari – Heiloo gepubliceerd: dinsdag, 11 januari 2022 In de voor­jaars­va­kan­tie wordt een tiener­kamp­week­end geor­ga­ni­seerd van 25 t/m 27 februari in het Juliana­kloos­ter te Heiloo. Het is verge­lijk­baar met het tiener­kamp BreakOut in de zomer­va­kan­tie met spellen, catecheses, na­tuur­lijk de avond van barm­har­tig­heid en lekker samen zijn met je vrien­den. Dit extra weekend is er ook juist om…

Read More

Is er meer?

Alpha Cursus

Het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo or­ga­ni­seert dit najaar een tweetal Alpha-cursussen. Deel­ne­mers kunnen kiezen voor een online cursus – lekker relaxed vanuit het comfort van het eigen thuis, of fysiek in Heiloo inclusief een gezellige ge­za­men­lijke maal­tijd. Mis­schien heb je altijd al gedacht: ik zou wel wat meer van het chris­te­lijk/katho­liek geloof willen weten. De…

Read More

Alpha Youth en Alpha Students

Alpha Youth en Alpha Students

Online via Zoom Het Jon­ge­ren­pas­to­raat or­ga­ni­seert dit najaar twee online Alpha-curssusen voor twee ver­schil­lende doel­groepen: jon­ge­ren (12-18 jaar) en stu­den­ten (18+). Het gaat om tien online bij­een­komsten plus een zater­dag met fysiek contact. Alpha Youth Zoek jij een plek waar jouw vragen er mogen zijn? Waar je gezien en gehoord wordt? Onder het genot van warme chocolade­melk bespreken we…

Read More

Sportdag Jong Volwassenen 18+

Jongvolwassnen 18+ Sportdag

Sportdag Jong Volwassenen 18+   We nodigen je uit voor een nieuw evenement met o.a. sporten voor jongvolwassenen 18+  Zal plaatsvinden op zondag 03 oktober 2021 van 13:00-19:00 te Hoofddorp   Het gaat daarbij om een sportvolle dag waarin zowel gevoetbald als gevolleybald wordt. Ladies jullie zijn van harte welkom.     Agenda o.a.: – Kennismaking met Sport (5,-euro) –…

Read More

Workshop – Communiceren met jongeren

Zondag 6 juni – 9.30 uur – OLV ter Nood Heiloo gepubliceerd: vrijdag, 28 mei 2021 Zondag 6 juni biedt The Mis­sio­na­ry School voor de pa­ro­chies van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de workshop ‘Com­mu­ni­ce­ren met jon­ge­ren’ aan. We focussen daarbij niet alleen op de theorie, maar ook op de praktijk. Waarom deze workshop? Het reilen en zeilen in de pa­ro­chie vraagt veel inzet van…

Read More

Helpen bij de Zomerweek?

Zomerweek Musical Spector

Deze zomer organiseren we samen met Kisi een super mooie week voor kinderen tussen de 6-12 jaar. In een week leren zij de musical Spector van KISI. In de week van 13 t/m 17  juli gaan we hard aan de slag met deze super mooie en gave musical! Voor tieners tussen de 12-16 jaar is de mogelijkheid mee te…

Read More

Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli Tutti

Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli Tutti

Vanaf woensdag 21 april drie online bijeenkomsten Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli TuttiNa het succes van de uit­wis­se­ling onder jon­ge­ren­wer­kers en anderen n.a.v. Evangelii Gaudium, gaan we ons nu verdiepen in Fratelli Tutti. Deze en­cy­cliek werd door Paus Fran­cis­cus op de voor­avond van 4 ok­to­ber 2020, het feest van Sint Fran­cis­cus van Assisi, onder­te­kend. Het pau­se­lijke do­cu­ment gaat over de broe­der­schap…

Read More

The Missionary School – Project Pitch

The Missionary School - Project Pitch

Dinsdag 11 mei – 19.30 uur – Online via Zoom De deel­ne­mers aan The Mis­sio­na­ry School zullen op dins­dag 11 mei 2021 hun projecten gaan presen­te­ren. Dat gebeurt middels een online video­bij­een­komst via Zoom van 19.30 tot 21.00 uur. “Wilt u weten hoe niet-ker­ke­lijke en ker­ke­lijke jon­ge­ren over de kansen van de Kerk denken? En bent u benieuwd naar de missio­naire ini­tia­tie­ven…

Read More

Follow by Email
YouTube
Instagram