#RedWednesday

De Joannes de Doper kerk  in Hoofdorp wordt woensdag 23 november 2022 ’s avonds samen met tientallen kerken in Nederland en honderden wereldwijd rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt de parochie/gemeente … samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.

Eventueel: Ook wordt in de kerk een Heilige Mis/vesper gevierd voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. De parochie doet mee aan #RedWednesday®, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om zo bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder christenen worden vervolgd.

Vervolging
Dit jaar staat de campagne vooral in het teken van vervolgde Christenen, waarover Kerk in Nood op 16 december het tweejaarlijkse rapport Vervolgd en Vergeten? 2020-2022 publiceert. De studie is een aanvulling op het rapport over godsdienstvrijheid 2021. Uit onderzoek blijkt dat de vervolging van Christenen wederom is toegenomen. Wereldwijd worden Christenen in meer landen vervolgd en lastiggevallen dan welk ander geloof ook. Priesters worden vermoord, gelovigen worden ontvoerd, christelijke vrouwen worden verkracht en gedwongen hun geloof te verloochenen, kerken worden ontheiligd en gemeenschappen worden gedwongen te vluchten.

#RedWednesday in Hoofddorp
Met #RedWednesday roept Kerk in Nood op tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Pater Albert Toppo svd van de lokale parochie Joannes de Doper  vindt het belangrijk dat onze  kerk meedoet met #RedWednesday: “ De kerk wordt op 23 november in rood verlicht. Er is ook een vesperviering om 17:00 om samen te bidden voor de vrijheid van religie en juist de velen die slachtoffer zijn van vervolging.  

In Nederland worden op woensdag 23 november zeker honderd kerken rood aangelicht. Velen van hen houden gebedsacties of vieren de H. Mis ter intentie van wie vervolgd worden om hun geloof. Verschillende kerken zullen voorlichting geven en het rapport Vervolgd en vergeten? 2020-2022 onder de aandacht brengen.

Wereldwijde #Redweek
De internationale campagne van Kerk in Nood (ACN) om aandacht te vragen voor godsdienstvrijheid en vervolgde Christenen vindt dit jaar plaats tussen 16 en 23 november. De #Redweek begint met de lancering van een rapport over de vervolging van christenen op 16 november en eindigt met #RedWednesday, een dag waarop kerken en monumenten wereldwijd rood aangelicht worden.

In Australië zullen tien kathedralen worden verlicht. Het Verenigd Koninkrijk heeft een breed scala aan evenementen voorbereid, zowel in Engeland als in Schotland, waaronder het initiatief “Taste of Home.” Daarbij worden mensen gevraagd om met vrienden en familie samen te komen en een traditionele maaltijd te delen uit landen waar Christenen worden vervolgd. Daarbij kunnen ze verhalen lezen over de lijdende Kerk, bidden en geld inzamelen om vluchtelingen te steunen.