WJD@Home Ameland

Jongerenweekend in aanloop naar Wereldjongerendagen 2023

Om alvast de smaak te pakken krijgen voor de WJD in Lissabon or­ga­ni­seert Jong Katho­liek van 27-29 januari 2023 WJD@Home. Een ‘mini-Wereld­jon­ge­ren­da­gen’ op Ameland, voor jon­ge­ren van 15-30 jaar.

WJD@Home, inmiddels een beproefd concept en een event met een geves­tigde naam binnen het lan­de­lijke Katho­lie­ke jon­ge­ren­werk, biedt aan jon­ge­ren een mooie set­ting om elkaar te ont­moe­ten, om samen het katho­lie­ke geloof te vieren. Ze blikken bovendien vooruit naar het grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld, name­lijk dé Wereld­jon­ge­ren­da­gen, in Lissabon (1-6 au­gus­tus 2023). Aanmelden voor deze WJD@Home kan via de website van WJD@home

Wil je je alvast inschrijven voor de WID in Lissabon, ga dan naar deze website van Het Huis van de Pelgrim. Daar kun je aanmelden voor de groep Bisdom Haarlem-Amsterdam.