Missionary School

Wat is the Missionary School?
The Missionary School is voor jongeren van 18-30 jaar, die iets willen betekenen voor hun kerk. Die weten hoe het beter kan en zou moeten en die verlangen naar jonge wijn, in nieuwe zakken. The Missionary School helpt je om samen met anderen jouw ideeën te verwezenlijken, om daarmee de boodschap van Jezus Christus bekend te maken.

Makkelijk te combineren met werk en studie

The Missionary School is zo opgezet dat het makkelijk te combineren is met werk en studie. Het is zelfs zo, dat de persoonlijke heiliging in je werk en studie belangrijk zijn om de eigen missie te laten slagen.

Vorming voor het leven
De vorming die je ontvangt is dan ook gericht op je hele leven. Want heiligheid betekent eenheid van leven, in je geloof, studie en werk. Het is het geheel, waar je de heiligheid aan herkent. Meer info kijk op www.missionaryschool.nl