40-dagentijd Kids & Jongeren programma

40 dagentijd Joannes de Doper

We gaan de veertigdagentijd in. Dat is een tijd van denken  aan het lijden van Jezus, zijn dood op Goede Vrijdag en het feest van Pasen. Het feest dat Hij leeft!

Op de avond voor Witte Donderdag zegt Hij tot ons “Je zult me missen. Maar weet dat ik altijd bij je ben. Als je me zoekt ga dan naar de zieken, naar de mensen die honger hebben, geen dak boven het hoofd, die in de gevangenis zitten, geen kleren hebben. Alles wat je voor deze mensen doet, doe je voor mij. Dus als je me zoekt….daar kun je me vinden” Je leest dit in het vijfentwintigste hoofdstuk van het evangelie van Mattheus. M25!!!!

In de 40-dagentijd gaan we op weg naar Pasen en daarvoor hebben we met alle werkgroepen een leuk programma bedacht en twee Familievieringen. Het programma kan voor een groot deel ook in en om het huis gedaan worden. Doe je mee? Nodig je vrienden uit om je te helpen. Kijk op de website van de 40-dagentijd en Pasen om het programma en opdrachten te downloaden. Doe gezellig mee en zo gaan we samen op weg naar Pasen.