Jongerenpelgrimage naar Echternach Inschrijving geopend

Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaat in het Pinkster­week­end van vrij­dag 29 mei t/m maan­dag 1 juni 2020 op pelgrimage naar Echternach, op de grens van Lu­xem­burg en Duits­land. Speciaal jon­ge­ren­groepen wor­den uit­ge­no­digd mee te lopen in de voetsporen van de Heilige Wil­li­brord.

H. Wil­li­brord

Mis­schien heb je wel eens de ver­ha­len gehoord over reizen naar Assisi, Panama, Rome en noem maar op. Om het seizoen af te sluiten nodigt het jon­ge­ren­plat­form je uit voor een reis naar Lu­xem­burg! We maken er een pelgrimage van, naar het graf van de Heilige Wil­li­brord. In het Pinkster­week­end nemen we je mee naar Echternach, waar het graf te vin­den is. Ook reizen we door Utrecht, waar Wil­li­brord als eerste bis­schop gezeten heeft. Op de terugweg komen we langs Limburg, om daar de eerste abdij van Neder­land te bezoeken, gesticht door Wil­li­brord na­tuur­lijk!

De Heilige Wil­li­brord is voor ons Neder­landers van groot belang. Hij is het die be­lang­rijk werk verrichte voor de evangeli­sa­tie in Neder­land, samen met onder ander de Heilige Boni­fa­tius.

Pro­gram­ma

Op vrij­dag zullen we een rond­lei­ding krijgen door hulp­bis­schop Mgr. Woorts. In het centrum van de stad zijn name­lijk nog aan­wij­zingen te zien uit de tijd van Wil­li­brord. Ver­vol­gens rij­den we de volgende dag door naar Lu­xem­burg. We bezoeken Echternach, het graf en de abdij. We nemen een kijkje in de hoofd­stad, waar we Michel Remery, schrijver van het boek ‘Twit­te­ren met God’, ontmoeten. Op zon­dag rij­den we terug naar Susteren in Limburg, waar de restanten van de eerste abdij van Neder­land te bezich­tigen zijn. En uit­ein­delijk op maan­dag gaan we naar Haar­lem, waar iets bij­zon­ders staat te gebeuren!

Zo maken we samen een vol weekend mee! Er wordt veel gereisd en gezien, maar we hebben ook een special-guest die ons van vele catecheses en wijs­heid zal voor­zien. Broeder Fer van de fran­cis­ca­nen in Am­ster­dam zal name­lijk met ons meereizen!

Jon­ge­ren­groepen

In het bij­zon­der nodigen we de ver­schil­lende jon­ge­ren­groepen/koren uit ons bisdom uit om met ons mee op reis te gaan. Het lijkt ons tof als de ver­schil­lende jon­ge­ren­groepen elkaar kunnen ontmoeten. We mogen samen kerk zijn en het is fan­tas­tisch om deze ver­bon­den­heid met elkaar te delen. Daar­naast geldt na­tuur­lijk hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Voor jon­ge­ren­groepen geldt een groeps­kor­ting, dus nodig elkaar uit en meld je bij de groepslei­ding!

Vol = Vol

De reis wordt geor­ga­ni­seerd voor een niet al te grote doel­groep, daarom geldt vol = vol.

Prak­tisch

wie:16-30 jaar
speciaal voor:jon­ge­ren­groepen
data:vrij­dag 29 mei t/m maan­dag 1 juni 2020 (Pinkster­week­end)
start:vrij­dag 18.30 uur, Ka­the­draal Utrecht
zelf meenemen:eigen slaap­zak en matje, ID-kaart of paspoort
prijs:Jon­ge­ren­groeple­den: € 75 p.p. (vanaf 3 personen uit dezelfde groep)
In­di­vi­duen: € 85 p.p.
(incl. 3 over­nach­tingen en maaltij­den)
aanmel­den:Aanmel­den kan tot 1 mei, maar vol=vol
jonge­kerk.nl/nieuws­be­richten/jon­ge­ren/pelgrimage-naar-echternach