The Missionary School – Project Pitch

The Missionary School - Project Pitch

Dinsdag 11 mei – 19.30 uur – Online via Zoom

De deel­ne­mers aan The Mis­sio­na­ry School zullen op dins­dag 11 mei 2021 hun projecten gaan presen­te­ren. Dat gebeurt middels een online video­bij­een­komst via Zoom van 19.30 tot 21.00 uur.

“Wilt u weten hoe niet-ker­ke­lijke en ker­ke­lijke jon­ge­ren over de kansen van de Kerk denken? En bent u benieuwd naar de missio­naire ini­tia­tie­ven van de jon­ge­ren, meldt u dan aan voor deze bij­een­komst via Zoom. U ont­vangt dan een verras­singspakket.”

De pitch stond eerst op 20 maart gepland maar is ver­plaatst naar dins­dag 11 mei van 19.30 – 21.00 uur.