Workshop – Communiceren met jongeren

Zondag 6 juni – 9.30 uur – OLV ter Nood Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 28 mei 2021

Zondag 6 juni biedt The Mis­sio­na­ry School voor de pa­ro­chies van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de workshop ‘Com­mu­ni­ce­ren met jon­ge­ren’ aan. We focussen daarbij niet alleen op de theorie, maar ook op de praktijk.

Waarom deze workshop?

Het reilen en zeilen in de pa­ro­chie vraagt veel inzet van de vrij­wil­li­gers. Com­mu­ni­ca­tie kan dan ervaren wor­den als een extra belas­ting, terwijl het toch van essentieel belang is. Daarbij komt dat met name jon­ge­ren en jonge ge­zin­nen via de tra­di­tio­nele com­mu­ni­ca­tiekanalen nau­we­lijks te bereiken zijn.

Wat gaan we doen?

  • U krijgt inzicht in het media­ge­drag en de com­mu­ni­ca­tiekanalen van de jon­gere doel­groepen.
  • U krijgt concrete hand­vat­ten om ef­fec­tief met de doel­groep te com­mu­ni­ce­ren. Niet alleen de theorie, maar we gaan ook aan de slag.
  • U leert prak­tisch deze com­mu­ni­ca­tie in de organi­sa­tie in te bouwen, qua tijd en mensen. En hoe juist deze vorm van com­mu­ni­ca­tie een moment van in­spi­ra­tie en humor kan zijn voor het team en de ge­meen­schap.
datum:zon­dag 6 juni 2021
locatie:Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
deelname:maximaal twee deel­ne­mers per pa­ro­chie
kosten:€ 25,- pp (incl. lunch)
trainer:Marion van Ham
aanmel­den:themis­sio­na­ryschool.nl/workshopjuni2021