Alpha Youth en Alpha Students

Alpha Youth en Alpha Students

Online via Zoom

AlphaHet Jon­ge­ren­pas­to­raat or­ga­ni­seert dit najaar twee online Alpha-curssusen voor twee ver­schil­lende doel­groepen: jon­ge­ren (12-18 jaar) en stu­den­ten (18+). Het gaat om tien online bij­een­komsten plus een zater­dag met fysiek contact.

Alpha Youth

Zoek jij een plek waar jouw vragen er mogen zijn? Waar je gezien en gehoord wordt? Onder het genot van warme chocolade­melk bespreken we weke­lijks online thema’s rondom het leven en het chris­te­lijke geloof. Join jij de club?

Vanaf dins­dag 21 sep­tem­ber komen we tien weken achtereen online bij elkaar via zoom van 16.00 tot 17.30 uur. Op zater­dag 30 ok­to­ber komen we in Haar­lem bij elkaar voor een fysieke ont­moe­ting van inlei­ding en gebed. Elke online mee­ting begint met een gezellig gesprek waarin er oog is voor jou en wat je meemaakt. Ver­vol­gens kijken we een filmpje van zo’n 20 min met twee vlotte jonge jongens, die iets van het chris­te­lijke geloof uitleggen bijv. over bid­den, Jezus of de kerk. Daarna bespreken we de vragen die zij aan ons stellen en komen we tot een dieper gesprek.

Details

wie:12-18 jaar (ben je ouder? kijk bij Alpha Students)
wat:10 weekse cursus om het chris­te­lijke geloof te leren kennen
waar:Online via zoom plus één dag fysiek
wanneer:dins­dag 21 sep­tem­ber t/m 23 no­vem­ber (online), zater­dag 30 ok­to­ber (fysiek)
hoe laat:16.00 – 17.30 uur
aanmel­den:www.jonge­kerk.nl