Q&A-sessies – Jongerenpastoraat

Vrijdag 8 mei – 16.00 uur – Livestream Kathedraal-TV

Vanaf vrij­dag start een nieuw ini­tia­tief: Q&A’s (Questions & Answers – Vragen & Ant­woor­den) met Mgr. Hendriks of een andere inte­res­sante spreker. Dit is opgezet door het jon­ge­ren­pas­to­raat, maar de Q&A’s over ver­schil­lende thema’s zijn na­tuur­lijk voor ie­der­een

Christen zijn in corona­tijd

In­spi­ra­tie voor de thema’s is gehaald uit de ant­woor­den op de enquête van vorig jaar die onder de jon­ge­ren is uit­ge­gaan. Vrij­dag 8 mei staat in het teken van christen zijn in corona­tijd. Via de live­streamchat kan men vragen indienen, welke direct gesteld wor­den aan de spreker.

Details

datum:Vrij­dag 8 mei 2020
tijd:16.00 uur
wat:Jon­ge­ren­pas­to­raat Q&A
thema:Thuis geloven in corona­tijd
spreker:Mgr. Jan Hendriks
host:Carolien Hoogen­boom
live­stream:Ka­the­draal-TV