Tienerkampweekend BreakThrough

Weekend 25-27 februari – Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 11 januari 2022

In de voor­jaars­va­kan­tie wordt een tiener­kamp­week­end geor­ga­ni­seerd van 25 t/m 27 februari in het Juliana­kloos­ter te Heiloo. Het is verge­lijk­baar met het tiener­kamp BreakOut in de zomer­va­kan­tie met spellen, catecheses, na­tuur­lijk de avond van barm­har­tig­heid en lekker samen zijn met je vrien­den. Dit extra weekend is er ook juist om de mooie vriend­schappen te verdiepen.

Onderweg: Bijbel en getij­den­ge­bed

We zijn samen met elkaar onderweg in het leven en het geloof. Hoe fijn is het om je geloofsvrien­den gewoon nog een keer extra een heel weekend te zien?! Niet alleen wij zijn onderweg in ons geloof, we kunnen veel leren van de mensen die ons al zijn voor­ge­gaan. Waar we in de zomer­va­kan­tie altijd een heilige als patroon van de deel­groepen hebben, gaan we op BreakThrough meer kennis­ma­ken met Bijbel­fi­gu­ren en de Bijbel. Welke weg heeft Ruth afgelegd toen ze met Naomi mee­ging naar Beth­le­hem? Door wie werd Tobias op zijn reis vergezeld?

Als het gaat om gebeds­mo­menten laten we ons mee deinzen op het getij­den­ge­bed van de katho­lie­ke kerk. Wat hebben we een rijke traditie waar we uit kunnen putten! Na­tuur­lijk komt de Avond van Barm­har­tig­heid ook terug. De catechese voor­af­gaand aan de Aanbid­ding zal dit keer niet gaan over de biecht, maar over de Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding en de ont­moe­ting met Jezus daarin.

Prak­tisch

Het tiener­kamp­week­end BreakThrough start op vrij­dag 25 februari om 17.30 uur met een H. Mis voor alle tieners en ouders, waarin Mgr. Hendriks zal voor­gaan. De aanmel­ding vindt bij de ingang van de Bede­vaart­ka­pel plaats. Het is niet moge­lijk om voor 17.30 uur te komen. Op zon­dag 14.00 uur is het weekend afgelopen en ver­wach­ten we dat ie­der­een weer wordt op­ge­haald.

We slapen in het Juliana­kloos­ter in Heiloo op de jongens en meisjes slaap­zaal en de kamers. Neem een slaap­zak, bed­den­goed e.d. mee. In het gebouw zijn BHV-ers aanwe­zig in geval van calami­teiten. De bege­lei­ders van het tiener­kamp­week­end han­de­len volgens de gedrags­co­de pas­to­raat en zijn allen in het bezit van een VOG.

Het kamp­week­end zal volgens de dan gel­dende corona­maat­re­ge­len verlopen.