www.m25hoofddorp.nl

Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli Tutti

Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli Tutti

Vanaf woensdag 21 april drie online bijeenkomsten Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli TuttiNa het succes van de uit­wis­se­ling onder jon­ge­ren­wer­kers en anderen n.a.v. Evangelii Gaudium, gaan we ons nu verdiepen in Fratelli Tutti. Deze en­cy­cliek werd door Paus Fran­cis­cus op de voor­avond van 4 ok­to­ber 2020, het feest van Sint Fran­cis­cus van Assisi, onder­te­kend. Het pau­se­lijke do­cu­ment gaat over de broe­der­schap…

Read More

The Missionary School – Project Pitch

The Missionary School - Project Pitch

Dinsdag 11 mei – 19.30 uur – Online via Zoom De deel­ne­mers aan The Mis­sio­na­ry School zullen op dins­dag 11 mei 2021 hun projecten gaan presen­te­ren. Dat gebeurt middels een online video­bij­een­komst via Zoom van 19.30 tot 21.00 uur. “Wilt u weten hoe niet-ker­ke­lijke en ker­ke­lijke jon­ge­ren over de kansen van de Kerk denken? En bent u benieuwd naar de missio­naire ini­tia­tie­ven…

Read More

Katholiek in de politiek

Kathiliek in de Politiek

Q&A met Bina Chirino op Kathedraal TV Bina Chirino is voor­zit­ter van PerspectieF (de jon­ge­renflank van de ChristenUnie) en veer­tien­de op de lijst van de CU voor de Tweede Kamer verkie­zingen op 17 maart 2021. Vrij­dag 12 maart is zij te gast bij de Q&A ‘Katho­liek in de Poli­tiek’ op Ka­the­draal TV! Om 15.00 uur gaat ze met Matthijs Jansen in…

Read More

Landelijke Tienerdag

Landelijke Tienerdag

Wij doen mee aan deze Landelijke Tienerdag met M25 Hoofdorp. Wil je meedoen, meld je aan bij Elise of Tim via een DM of WhtasApp bericht. TIENERGROEPCOMPETITIEOp zondag 24 januari strijd we met M25 mee voor de titel ‘Allercreatiefste tienergroep’. Vanuit het hoofdkantoor in Haarlem krijg je opdrachten toegestuurd. Aan jou en jouw groepsgenoten de uitdaging om zo creatief,…

Read More

Bijeenkomst Jong Volwassenengroep

Bijeenkomst Jong Volwassenen

Zondag 8 november komen we weer bij elkaar als Jong Volwassengroep 18+. Iedereen is van harte welkom. Thema: vrijheid – Hoe maakt Jezus je vrijspreker:Richard prins Vrijheid – dat is een groot, kostbaar goed! Er is maar één persoon die echte vrijheid biedt: Jezus Christus! “Christus maakt u vrij” Hoe dat kan?Wat zegt de Bijbel hierover en hoe kan…

Read More

SPORTDAG voor Jongvolwassenen 18+

Zondag 04 oktober 2020 UIT INITIATIEF VAN DE JONGERENGROEP UIT JOHANNES DE DOPER KERK WORDT ER OP ZONDAG 4 OKTOBER 2020 EEN SPORTDAG GEORGANISEERD VOOR ALLE JONGEREN. HET GAAT DAARBIJ OM EEN SFEERVOLLE DAG WAARIN ZOWEL GEVOETBALD ALS GEVOLLEYBALD WORDT (LADIES, OOK JULLIE ZIJN MEER DAN WELKOM!). INSCHRIJVEN EN/OF VRAGEN? Bel naar: Alex  06-43889004 Ouday  06-25364126 Of  mail naar:Jongvolwassene@hjoannesdedoper.nl

Read More

Live Q&A met Mgr. Hendriks

Een nieuw studiejaar, een nieuw begin. Heb je ook nieuwe voornemens?Elke keer als we gaan biechten maken we ook een nieuw begin en starten we weer met nieuwe voornemens. Deze zondag 16 uur hebben we weer een live Q&A over de Biecht met onze eigen bisschop Hendriks. Kijken dus!! https://youtu.be/-xFe8xqJL3A

Read More

Infoavond nieuw seizoen The Missionary School

Missionary School

Donderdag 27 augustus – 19.30 uur – Bavokathedraal Haarlem In ok­to­ber start een nieuw seizoen van The Mis­sio­na­ry School! Na een prach­tig eerste seizoen met prach­tige projecten en een gewel­dige erva­ring van de jon­ge­ren krijgt nu een nieuwe groep jon­ge­ren tussen de 18 t/m 30 jaar de kans om op een creatieve manier hun geloof han­den en voeten te geven. Kennis­ma­ken…

Read More

Q&A sessie over Missie

Op zon­dag 2 au­gus­tus 2020 staat weer een Q&A-sessie (Questions & Answers - Vragen & Ant­woor­den) gepland op Ka­the­draal TV.

Zondag 2 augustus – 15:00 uur – Kathedraal TV Op zon­dag 2 au­gus­tus 2020 staat weer een Q&A-sessie (Questions & Answers – Vragen & Ant­woor­den) gepland op Ka­the­draal TV. Deze keer is het thema ‘Missie’ en sprekers zijn Lisanne Hoogen­boom en Moeder Nadiya (Blauwe zuster). Host is deze keer weer Carolien Hoogen­boom. De Q&A-serie is opgezet door het jon­ge­ren­pas­to­raat, maar de…

Read More

Jongerenprogramma Open Up | Oordeel zelf!?

Open Up

Oordeel zelf!? Daarover gaat deze aflevering van Open Up! In het interview vertelt Erik Sengers hoe hij als diaken kijkt naar de gevangenen in de gevangenis waar hij werkte. Hij heeft een goede tip om onbevooroordeeld te kijken naar anderen. En Frank vertelt over een heel bijzondere ontmoeting die zijn blik op dakloze mensen voorgoed veranderde. Wil je verder…

Read More

Follow by Email
YouTube
Instagram