Infoavond nieuw seizoen The Missionary School

Missionary School

Donderdag 27 augustus – 19.30 uur – Bavokathedraal Haarlem

In ok­to­ber start een nieuw seizoen van The Mis­sio­na­ry School! Na een prach­tig eerste seizoen met prach­tige projecten en een gewel­dige erva­ring van de jon­ge­ren krijgt nu een nieuwe groep jon­ge­ren tussen de 18 t/m 30 jaar de kans om op een creatieve manier hun geloof han­den en voeten te geven.

Kennis­ma­ken tij­dens info­avond

Op 27 au­gus­tus in de Sint Bavo Ka­the­draal in Haar­lem is er een in­for­ma­tie­avond over The Mis­sio­na­ry School. Tijdens die avond wordt uit­ge­legd wat je allemaal te wachten staat als je in ok­to­ber begint aan dit unieke vor­mings­jaar. Je krijgt een goed beeld van hoe de weekends eruit zien en er is ruimte genoeg om vragen te stellen. Ook hoor je wat we van jou ver­wach­ten. Afslui­tend is er een kleine borrel om nog even gezellig na te kletsen.

Info en aanmel­den info­avond

Wil je meer weten over deelnemen aan The Mis­sio­na­ry School? Meld je aan voor de in­for­ma­tie­avond per e-mail.

Details

datum:don­der­dag 27 au­gus­tus 2020
tijd:van 19.30 tot 21.00 uur
wat:in­for­ma­tie­avond
waar:De Sint Bavo Ka­the­draal, Leidse­vaart 146, 2014 HE Haar­lem
tele­foon:06 – 234 360 49