www.m25hoofddorp.nl

The Missionary School – Project Pitch

The Missionary School - Project Pitch

Dinsdag 11 mei – 19.30 uur – Online via Zoom De deel­ne­mers aan The Mis­sio­na­ry School zullen op dins­dag 11 mei 2021 hun projecten gaan presen­te­ren. Dat gebeurt middels een online video­bij­een­komst via Zoom van 19.30 tot 21.00 uur. “Wilt u weten hoe niet-ker­ke­lijke en ker­ke­lijke jon­ge­ren over de kansen van de Kerk denken? En bent u benieuwd naar de missio­naire ini­tia­tie­ven…

Read More

Katholiek in de politiek

Kathiliek in de Politiek

Q&A met Bina Chirino op Kathedraal TV Bina Chirino is voor­zit­ter van PerspectieF (de jon­ge­renflank van de ChristenUnie) en veer­tien­de op de lijst van de CU voor de Tweede Kamer verkie­zingen op 17 maart 2021. Vrij­dag 12 maart is zij te gast bij de Q&A ‘Katho­liek in de Poli­tiek’ op Ka­the­draal TV! Om 15.00 uur gaat ze met Matthijs Jansen in…

Read More

Vier Pasen!

Vier Pasen!

Nederlandse bisschoppen roepen met speciale website iedereen op: Vier Pasen! Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen…

Read More

Alpha students (18-30 jaar)

Katholieke Alpha Cursus

Alpha Cursus Vragen Loop je wel eens rond met het idee: Is dit alles? Wat is het doel van mijn leven? en Wat maakt mij nou waardevol? Je bent niet de enige. Samen met andere studenten en jongeren gaan we in een reeks avonden dieper in op belangrijke levensvragen. Dit doen we samen, door gezamenlijk te eten, te kijken…

Read More

40-dagentijd Kids & Jongeren programma

40 dagentijd Joannes de Doper

We gaan de veertigdagentijd in. Dat is een tijd van denken  aan het lijden van Jezus, zijn dood op Goede Vrijdag en het feest van Pasen. Het feest dat Hij leeft! Op de avond voor Witte Donderdag zegt Hij tot ons “Je zult me missen. Maar weet dat ik altijd bij je ben. Als je me zoekt ga dan…

Read More

Geef jongeren hoop

Geef jongeren hoop

Maak juist nu verbinding met jongeren Jon­ge­ren voelen zich vaak een­zaam en de corona-pandemie heeft dat alleen maar ver­sterkt. Een samen­wer­king van ver­schil­lende chris­te­lijke jon­ge­ren­orga­ni­sa­ties hebben de trends onder de jeugd van 2020 onder­zocht en in een do­cu­ment opge­te­kend. Eenzaam­heid Veel jon­ge­ren kampen met een­zaam­heid en de corona-pandemie heeft dit flink ver­sterkt. Het veelal online contact blijft vaak op­per­vlak­kig…

Read More

Landelijke Tienerdag

Landelijke Tienerdag

Wij doen mee aan deze Landelijke Tienerdag met M25 Hoofdorp. Wil je meedoen, meld je aan bij Elise of Tim via een DM of WhtasApp bericht. TIENERGROEPCOMPETITIEOp zondag 24 januari strijd we met M25 mee voor de titel ‘Allercreatiefste tienergroep’. Vanuit het hoofdkantoor in Haarlem krijg je opdrachten toegestuurd. Aan jou en jouw groepsgenoten de uitdaging om zo creatief,…

Read More

Vier Kerst met ons

Vier Kerstmis

Let Op! Kerstavond 24 december De vieringen zijn alleen per livestream te bekijken. Vanwege de corona maatregelen hebben we besloten om veel teleurstellingen te voorkomen, de vieringen alleen per livestream te verzorgen. 18:30 uur Familieviering21:00 uur Kerstviering Alle andere vieringen bijwonen? Van harte welkom. Maar dan is aanmelden via onze online tool of via secretariaat verplicht vanqwege het maximaal aantal…

Read More

Lied van eenheid

Lied van eenheid

In deze onzekere tijden komen tientallen verschillende kerken samen om het prachtige lied ‘O kom, o kom Immanuël’ te zingen. Kerken en christenen in al hun verscheidenheid willen een gezamenlijk statement maken rondom het gebed dat Jezus bad voor zijn volgelingen. Een gebed over verlangen naar eenheid in liefde en over elkaar vasthouden in het geloof. In deze onzekere…

Read More

Viering Jongeren & Jong Volwassenen

Jongeren viering

Op zondag 27 december wordt er een speciale viering gehouden voor Jongeren en Jongvolwassenen. De viering zal beginnen om 15:00 uur in onze kerk. Iedereen is van harte welkom. Uiteraard wel graag reserveren via de website van de kerk: Online Reserveren. Meer informatie over de activiteiten van de Jong Volwassenen (18-35 jaar) kijk ook eens op hun website.

Read More

Follow by Email
YouTube
Instagram