www.m25hoofddorp.nl

Q&A sessie over Missie

Op zon­dag 2 au­gus­tus 2020 staat weer een Q&A-sessie (Questions & Answers - Vragen & Ant­woor­den) gepland op Ka­the­draal TV.

Zondag 2 augustus – 15:00 uur – Kathedraal TV Op zon­dag 2 au­gus­tus 2020 staat weer een Q&A-sessie (Questions & Answers – Vragen & Ant­woor­den) gepland op Ka­the­draal TV. Deze keer is het thema ‘Missie’ en sprekers zijn Lisanne Hoogen­boom en Moeder Nadiya (Blauwe zuster). Host is deze keer weer Carolien Hoogen­boom. De Q&A-serie is opgezet door het jon­ge­ren­pas­to­raat, maar de…

Read More

In gesprek met…Alex Basmaci

In Gesprek met Alex Basmaci

We spreken deze week met Alex Basmaci (21), actief in onze parochie als lector en in de pas opgerichte Jong Volwassengroep (18+). Kijk en luister via YouTube en vergeet niet te abonneren op ons kanaal.Meer informatie over Jong Volwassenen: https://www.hjoannesdedoper.nl/jongvo…Kijk ook op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/joannesdedoper

Read More

Jongerenprogramma Open Up | Oordeel zelf!?

Open Up

Oordeel zelf!? Daarover gaat deze aflevering van Open Up! In het interview vertelt Erik Sengers hoe hij als diaken kijkt naar de gevangenen in de gevangenis waar hij werkte. Hij heeft een goede tip om onbevooroordeeld te kijken naar anderen. En Frank vertelt over een heel bijzondere ontmoeting die zijn blik op dakloze mensen voorgoed veranderde. Wil je verder…

Read More

Jong Volwassenen Bijeenkomst 28 juni

Volgende jongerenbijeenkomst zal leuk worden, want dan gaan we met z’n allen naar de Kaag Datum: Zondag 28-06Tijd: 12:00-17:00Locatie: De stal op de kaagDeelname: Gratis + lunch Agenda Gebed + Viering Evangelie + teaching   Gezamenlijke lunch Muziek met liederen   Activiteiten + Quiz Afsluiten/conclusie Voor meer info kijk naar : https://www.hjoannesdedoper.nl/jongvolwassenen/  Zet het alvast in je agenda ! Aanmelden: Als je…

Read More

Online & face2face catechese!

Na het afzeggen van de bedevaart naar Rome, vele tiener -en jongerenbijeenkomsten en de landelijke Impulsdag, vond JongKatholiek het tijd voor een nieuw initiatief: “Online Catechese!” Niet een webinar op Youtube waar je alleen kan meekijken en meechatten, maar interactief, met alle deelnemers, face2face en online! Jongkatholiek heeft twee onderwerpen. Elk onderwerp is verdeeld over zeven online sessies. De…

Read More

Jongeren bijeenkomst 1 juni om 15:00 uur achter de H.Joannes de Doperkerk te Hoofddorp

Volgende meeting wordt het spannend en gezelliger want dan gaan we elkaar live ontmoeten, inachtneming van anderhalf meter afstand. Datum en locatie: Bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 1 juni om 15:00 uur (2e Pinksterdag) in de tuinen van H.Joannes de Doperkerk in Hoofddorp.Agenda:  Gebed Voorstellen nieuwe mensen Evangelie , onderwerp : Pinksteren  Muziek met liederen   Bijbel quiz (2e deel afronden)…

Read More

Jongerenplatform Live – De Walk & Talkshow Zondag 31 mei – Pinksteren – 14.30 uur

Op Pinkster­zon­dag 31 mei gaat het jon­ge­ren­plat­form live via het YouTube­ka­naal van de Bavo. JPF Live: de walk & talkshow. Rosemarie, Pieter en Carolien zullen deze mid­dag uw host zijn. We gaan bakken, zingen, sporten en krijgen ons portie inhou­de­lijke kost! Én we maken de win­naar van de jon­ge­ren­groepen­wed­strijd bekend. Strijd mee met jouw jon­ge­ren­groep! Alle jon­ge­ren­groepen wor­den uitgedaagd om het tegen…

Read More

Interreligieuze dag van gebed, vasten en liefdadigheid

Donderdag 14 mei De Pau­se­lijke Raad voor de Interreli­gi­euze Dialoog roept mensen van alle gods­diensten en levens­be­schou­wingen en alle mensen van goede wil op zich te verenigen, in deze moei­lijke tijd van het corona­vi­rus, in een dag van gebed, vasten en lief­da­dig­heid op don­der­dag 14 mei 2020. De Raad volgt hiermee de oproep van het ‘Hoger comité voor men­se­lijke broe­der­schap’, vorig…

Read More

Online Open Dagen Tiltenberg

Bij gelegen­heid van Roepingen­zon­dag pre­sen­teer­den zowel het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius als Groot­semi­narie St. Wil­li­brord zich via online kanalen. Wie het gemist heeft of het nog een terug wil kijken, zijn video’s be­schik­baar via de res­pec­tie­ve­lijke web­si­tes. Boni­fa­tius­in­sti­tuut Zater­dag 2 mei pre­sen­teerde onder andere studieprefect Diederik Wienen de moge­lijk­he­den van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Bovendien hield Mgr. Jan Hendriks online een college…

Read More

Follow by Email
YouTube
Instagram