www.m25hoofddorp.nl

Interreligieuze dag van gebed, vasten en liefdadigheid

Donderdag 14 mei De Pau­se­lijke Raad voor de Interreli­gi­euze Dialoog roept mensen van alle gods­diensten en levens­be­schou­wingen en alle mensen van goede wil op zich te verenigen, in deze moei­lijke tijd van het corona­vi­rus, in een dag van gebed, vasten en lief­da­dig­heid op don­der­dag 14 mei 2020. De Raad volgt hiermee de oproep van het ‘Hoger comité voor men­se­lijke broe­der­schap’, vorig…

Read More

Online Open Dagen Tiltenberg

Bij gelegen­heid van Roepingen­zon­dag pre­sen­teer­den zowel het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius als Groot­semi­narie St. Wil­li­brord zich via online kanalen. Wie het gemist heeft of het nog een terug wil kijken, zijn video’s be­schik­baar via de res­pec­tie­ve­lijke web­si­tes. Boni­fa­tius­in­sti­tuut Zater­dag 2 mei pre­sen­teerde onder andere studieprefect Diederik Wienen de moge­lijk­he­den van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Bovendien hield Mgr. Jan Hendriks online een college…

Read More

Q&A-sessies – Jongerenpastoraat

Vrijdag 8 mei – 16.00 uur – Livestream Kathedraal-TV Vanaf vrij­dag start een nieuw ini­tia­tief: Q&A’s (Questions & Answers – Vragen & Ant­woor­den) met Mgr. Hendriks of een andere inte­res­sante spreker. Dit is opgezet door het jon­ge­ren­pas­to­raat, maar de Q&A’s over ver­schil­lende thema’s zijn na­tuur­lijk voor ie­der­een Christen zijn in corona­tijd In­spi­ra­tie voor de thema’s is gehaald uit de ant­woor­den…

Read More

Vrolijk Vuur en M25 Band video

De M25 vand en Vrolijk Vuur hebben samen weer een leuk filmpje opgenomen. In deze tijden van corona kunnen we niet meer bij elkaar komen, maar op deze creatieve manier toch verbonden zijn, dat is prachtig. Klik op het filmpje hier beneden of open in YouTube:

Read More

Barmhartigheid; kun jij het uitleggen?

Barmhartigheid is een lastig woord, dat niet in het dagelijks leven wordt gebruikt. Zou jij kunnen uitleggen wat het betekent? Aanstaande zondag is het barmhartigheidszondag; een dag waarop deze barmhartigheid centraal staat. Vanaf het livestreamkanaal van de Bavo wordt om 18:30 uur een speciale uitzending voor tieners gestreamd. We gaan op een interactieve manier op zoek naar de betekenis…

Read More

Bijeenkomsten afgelast

Je hebt hebt vast al begrepen, alle bijeenkomsten zijn voorlopig afgelast van M25 Hoofddorp en ook in onze kerk. Wel kun je in contact blijven met onze parochie, zelfs misschien je inzetten voor mensen die hulp nodig hebben via ons Niet Alleen programma of voor de Voedselbank? Voor Livestreams can onze vieringen op zondagen, Goede Week en Pasen kijk…

Read More

Jongerenpelgrimage naar Echternach Inschrijving geopend

Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaat in het Pinkster­week­end van vrij­dag 29 mei t/m maan­dag 1 juni 2020 op pelgrimage naar Echternach, op de grens van Lu­xem­burg en Duits­land. Speciaal jon­ge­ren­groepen wor­den uit­ge­no­digd mee te lopen in de voetsporen van de Heilige Wil­li­brord. H. Wil­li­brord Mis­schien heb je wel eens de ver­ha­len gehoord over reizen naar Assisi, Panama, Rome en noem maar op….

Read More

Jongerenbedevaart naar Rome afgelast

De jon­ge­ren­bede­vaart naar Rome, die gepland stond voor 26 april tot en met 2 mei, wordt geannuleerd. De organi­sa­tie heeft dit besloten met het oog op de toe­ne­mende versprei­ding van het corona­vi­rus in Noord-Italië alsook in Rome. Gerrie Conen, project­lei­der van JongKatho­liek en lid van het or­ga­ni­se­rende kern­team: ‘Het is een moei­lijke beslis­sing maar als we de risico’s tegen elkaar afwegen…

Read More

Stille Omgang

Stille Omgang

Jongerenprogramma Waarom een speciaal programma voor jongeren? Een kans voor ontmoeting met andere jongeren en met Christus. In 1345 vond er een wonder plaats in Amsterdam. Vanaf het begin heeft dit wonder een bijzondere rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. God is bezig met Amsterdam, de mensen die er wonen en de mensen die er op bezoek…

Read More

Follow by Email
YouTube
Instagram